1 de julio de 2008

Camí de taula - Camino de mesa
Aquest és el camí de taula que he fet per la taula de l'apartament del Delta. És senzill, però m'agrada molt. He utilitzat la tècnica del log-cabin, igual que amb el necesser de l'Aina. Aquesta tècnica em relaxa molt i els resultats són molt agraïts.

Este es el camino de mesa que he hecho para la mesa del apartamento del Delta. Es sencillo, pero me gusta mucho. Lo he hecho con la técnica del log-cabin, igual que el neceser de Aina. Esta técnica me relaja mucho y el resultado es muy agradecido.
Aquest tipus de treball permet aprofitar trossos de roba no gaire grans, normalment ho faig amb "restes" d'altres treballs, així puc anar buidant la capsa de les robes.

Este tipo de trabajo permite aprovechar trozos de tela no muy grandes, normalmente lo hago con "restos" de otros trabajos, así puedo ir vaciando mi caja de telas.
Mireu com estava el Delta aquest pont de Sant Joan... s'estava tant bé...

Mirad cómo estaba el Delta este puente de San Juan... se estaba tan bien...