30 de marzo de 2009

Per fi.... - Por fin....

Aquesta és la vànova que li he fet a la meva mare pel seu aniversari, havia de ser per Reis, però no hi vam ser a temps....

Ésta es la colcha que le he hecho a mi madre por su cumpleaños, tenía que haber sido para Reyes, pero no llegamos a tiempo....

I aquí un detall / Y aquí un detalle


Que tingueu una bona setmana! / Que tengáis una buena semana!