11 de abril de 2010

Seguim avançant - Seguimos avanzando


Aquests són els blocs que tinc acabats, el quart i últim està a mitjes. Sembla que treballi a "preu fet", començo a pensar que no estar tan malament això de treballar amb una "data d'entrega"...

Estos son los bloques que tengo acabados, el cuarto y último está a medias. Da la impresión que estoy trabajando a destajo, empiezo a pensar que no está tan mal esto de trabajar con una "fecha de entrega"...